Despre AGIR Brasov

În data de 16 martie 1990, la Braşov, în prezenţa a numeroşi ingineri din Universitatea Braşov şi din intreprinderi ale judeţului Braşov – dintre care 10 membri fondatori – a avut loc şedinţa de constituire a Sucursalei Braşov a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

Membrii fondatori:
Ing. Bobancu Şerban – Universitatea Braşov – Preşedinte
Ing. Fratu Aurel - Universitatea Braşov
Ing. Ghiţă Emil – Autocamioane – Centrul de Calcul
Ing. Tomescu Traian – Intreprinderea de Construcţii Aeronautice Braşov- Secretar
Ing. Hera Ioan – Hidromecanica Braşov
S.ing. Popa Ion Eugen – Tractorul Braşov
Ing. Mătase Eliza – Electroprecizia Săcele
Ing. Roşu Marin – ICSITT Braşov
Ing. Adam Nicolae - Pensionar
Ing. Şerbănescu Sergiu - Pensionar

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.