Știri AGIR Brașov

2024-04-10Participare AGIR la INTEK 2024

În perioada 9-11 aprilie 2024, la Brașov în locația Lux Divina, a avut loc Expoziția INTEK 2024, (ediția II), organizată de Tehnic Media Grup. Ca și în anul trecut, la prima ediție INTEK, a avut amenajat un stand și Asociația Generală a Inginerilor din Rămânia-AGIR-ul. Anul acesta expoziția INTEK- s-a declarat ca : Târgul de Tehnologie pentru Transformarea industrială. Organizatorii au afirmat totodată că: În contextul economic actual, INTEK 2024 reprezintă un eveniment central pentru inovație și tehnologie, adunând lideri în automatizare, robotizare și digitalizare. Intek este o platformă esențială pentru cei din sectorul producției. Aici veți descoperi noi tehnologii precum roboți industriali, coboți, senzori, sisteme de detectare, soluții digitale și multe altele. Expoziția promovează adoptarea acestor tehnologii pentru optimizarea producției, creșterea productivității și reducerea costurilor. Dintre tehnologiile prezenta în expoziție se pot aminti: Roboți industriali și coboți, Sisteme de automatizare și control al proceselor, Senzori și sisteme de detectare, Tehnologii de acționare și mișcare, Conectivitate industrială și IIoT, Soluții cloud pentru industrie, Echipamente pentru infrastructură IT, Cybersecuritate industrial, Tehnologii de vizualizare, monitorizare, măsurare și inspecție, Soluții de scanare 3D, Soluții software de proiectare, simulare și inginerie, Tehnologii de imprimare 3D și fabricație aditivă, Soluții de logistică și automatizare a depozitelor.
Forumul organizat cu acest prilej a avut tema: Digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale (AI) în industria din România. Intenția a fost să se răspundă la: De ce avem nevoie de digitalizare? Digitalizarea industriei, viziune globală și aplicare locală sau viziune și aplicare locale? Cum facem trecerea de la viziune la implementare în digitalizarea proceselor și cine ne ajută? Cu ce să începem și ce obținem din digitalizarea proceselor? Cum facem automatizări „inteligente” în era AI? Cum folosim roboții și AI în procesele noastre? Care sunt verigile slabe la implementarea proceselor de digitalizare și automatizare în industrie? Cum sprijină furnizorii locali de tehnologie transformarea industrială a companiilor din producție? Cine ne finanțează proiectele de automatizare și digitalizare în producție? Unde găsim sau cum pregătim forța de muncă pentru industria viitorului, cea care știe să folosească cele mai recente tehnologii? Este nevoie de AI în industrie? Unde a pătruns deja AI în industrie? Care sunt domeniile și departamentele unde AI se va implementa mai repede? Care este infrastructura necesară pentru a implementa AI în procesele de producție? Cine ne instruiește pentru folosirea inteligentă a AI în industrie? Ce faci dacă, după ce ai implementat AI, este „to busy” ori „out of order”? Ce provocări de securitate cibernetică ridică digitalizarea sau utilizarea AI în industrie? Ce soluții de cybersecurity adecvate erei digitalizării și AI avem la dispoziție?
Referitor la participarea AGIR-ului la această expoziție, putem menționa că s-a amenajat standul astfel încât să se prezinte sugestiv activitaea AGIR, tradiția AGIR și principalele obiective și facilități ale AGIR pentru sprijinirea inginerilor și activităților inginerești. S-a distribuit vizitatorilor pliantul de prezentare a AGIR, și mai multe numere din bilunarul Univers Ingineresc. Standul s-a bucurat de atenție și mai mulți vizitatori și-au manifestat interesul de a deveni membrii ai AGIR, iar mai multe companii au rămas să analizeze oportunitatea de a deveni membri susținători ai AGIR. Expoziția în ansamblu a acoperit o arie importantă a ingineriei industriale cu specific de automatizări, mecatronică și robotică de înaltă performanță, s-a bucurat de un real interes și a creat premisele unei noi ediții de succes anul viitor. Mai multe informații despre această expoziție puteți găsi la adresa: INTEK | Târgul de tehnologie pentru automatizarea producției.

Prof. Univ. Dr. Ing. Eur Ing Ionel Starețu,
Sucursala AGIR Brașov,
Președinte

2024-03-04ZIUA MONDIALĂ A INGINERIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

INGINERIA, O SOLUȚIE PENTRU CRIZELE MAJORE ALE SOCIETĂȚII
Prof. Dr. Ing. Eur Ing IONEL STARETU
Universitatea Transilvania din Braşov, România
Academia de Științe Tehnice din România

Periodicitatea crizelor majore:
În domeniul macroeconomic, prin cercetările lui Nikolai Kondratieff (1892-1938), sunt descrise corelaţiile dintre inovaţie şi "ciclurile conjuncturale". Conform acestuia fazele lungi de dezvoltare/creştere sunt provocate de inovări profunde, periodice (cicluri economice de circa 60 de ani).
Viitorologii văd în trecerea de la "societatea informaţională" la "societatea cunoştinţelor" începutul unui nou ciclu Kondratieff, care aduce noi sectoare de creştere, în care noile cunoştinţe devin factorul concurenţial principal.
Ne confruntam însă cu: societatea războinică.
POSIBILĂ SOLUȚIE
Stabilirea unor direcții majore de dezvoltare a socității în care să fie dirijate resursele umane, financiare și materiale.
La sfârșitul anilor 90, când se estima apariției unei crize majore, acum în derulare, s-au făcut analize pentru identifcarea direcțiilor de dezvoltare cele mai potrivite pentru evitarea crizei și reconfigurarea societății.
S-au stabilit 3 direcții de dezvoltare, toate ținând de ingineriei:
-calculatoarele
-robotica
-realitatea virtuală
CONCLUZII
Romania poate să își propună să devină o zonă puternic robotizată-necesar proiect național.
Inginerii români să abordeze cu curaj Robotica și Realitatea virtuală-două din cele 3 direcții, relativ încă accesibile, să le dezvolte și să le pună în practică.
Să părăsim perspectiva SOCIETĂȚII RĂZBOINICE, prin
INGINERIA ROBOTICII ȘI REALIȚĂȚII VIRTULALE.

Precizare: Textul de mai sus este o selecție din comunicarea: INGINERIA, O SOLUȚIE PENTRU CRIZELE MAJORE ALE SOCIETĂȚII, prezentată la Manifestarea organizată cu ocazia sărbătoriri de către AGIR și ASTR a Zilei Mondiale a Ingineriei pentru Dezvoltare Durabilă în 4 martie 2024.

2023-11-14PARTICIPAREA AGIR LA DEMO METAL 2023

În perioada 7-10 noiembrie 2023, la Brașov în locația Lux Divina, a avut loc Expoziția DEMO METAL, ediția 2023, organizată de Tehnic Media Grup. Ca și în anii trecuți în cadrul acestei expoziții a avut amenajat un stand și Asociația Generală a Inginerilor din Rămânia-AGIR-ul.
Anul acesta expoziția s-a desfășurat ca eveniment DEDICAT INOVAȚIEI ÎN PRELUCRAREA METALELOR.
Expoziția o fost organizată în două pavilioane având peste 70 de expozanți. Dintre expozanți se pot remarca următorii: Hoffmann Group, , ABICOR BINZEL, Klarwin®, AGO TRADE, Grupul Român de Firme Nova, Vibroblast SRL, 3D DOT,Catalonia Inox , Compania Asimo, Caditec Automation, Foerch România, Admasys RO, FORM A TRONIC, 2net computer, etc . Au participat și persoane cu funcții de mare răspundere în domeniile vizate de expoziție care și-au exprimat puncte de vedere pertinente referitoare la această manifestare, cum sunt: Cristian MALANCIUC, Manager Operațional KNUTH-ALLMETECH, Alin DRĂGAN, Administrator ASIMO TRADING PROD, Marius-Avram ȚOLEA, Project Manager AUROMET, Iulian VRÂNCEANU, Director General FORM A TRONIC, etc.
Referitor la participarea AGIR-ului la această expoziție, putem menționa că s-a amenajat standul astfel încât să se prezinte sugestiv activitatea AGIR, tradiția AGIR și principalele obiective și facilități ale AGIR pentru sprijinirea inginerilor și activităților inginerești. S-a distribuit vizitatorilor pliantul de prezentare a AGIR, și mai multe numere din bilunarul Univers Ingineresc. Standul s-a bucurat de atenție și mai mulți vizitatori și-au manifestat interesul de a deveni membrii ai AGIR, iar mai multe companii(Catalonia Inox-Tg. Mureș, PFL ANTRALUX SA, CADITEH Auto Motion-Brașov, GICA-Brașov, GW LASER-Bistrița, KLARWIN-București, AUROMET-Ineu, Arad, ASIMO-Brașov, FORM A TRONIC, VIGRA Marketing and Services-București, BIO CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY-Brașov, ICEBERG-Brașov, TRIEURODATA-București, H.P.Keyser-Bistrița, SC ELEMENTE COMANDĂ AUTO-Topoloveni, Argeș) a rămas să analizeze oportunitatea de a deveni membri susținători ai AGIR.
Mai menționăm că la standul AGIR s-au distribuit și informații despre firmele Compozite SRL și Mapason Prod SRL din Brașov, colaboratoare și susținătoare apropiate ale Sucursalei AGIR Brașov, ale căror cadre de conducere, Dr. Ing. Roșu Dorin, Director general la Compozite SRL și Ing. Dipl. Gheorghe Machidon, Director general la Mapason Prod SRL, membrii AGIR, au fost și prezenți la standul AGIR.
La expoziție, pe parcursul celor patru zile, au fost foarte mulți vizitatori: ingineri și alți specialiști în industria prelucrătoare, elevi și studenți de la Universitatea Transilvania din Brașov, dar și din alte centre universitare ca București și Cluj. Expoziția în ansamblu a acoperit o arie importantă a industriei prelucrătoare de înaltă performanță, s-a bucurat de un real interes și a creat premisele unei noi ediții de succes anul viitor. Mai multe informații despre această ediție, despre cele anterioare sau despre cele care urmează puteți găsi la adresa: Demo Metal Brașov - Demo Metal - târg dedicat prelucrării metalului.
Prof. Univ. Dr. Ing. Eur Ing Ionel Starețu,
Sucursala AGIR Brașov,
Președinte

2023-10-08Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, 5-6 Octombrie 2023, Brașov

Între 5 și 6 octombrie 2023 a avut loc la Brașov, Conferința Internațională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, ediția a XVIII-a, organizată de ASTR, prin coordonarea de către Biroul Prezidiului ASTR, condus de Președintele ASTR Prof. univ. em. dr. ing. Valeriu V. Jinescu, în colaborare cu Universitatea Transilvania din Brașov, reprezentată de Rector Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan. Anul acesta conferința a fost dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea Acad. prof. dr. ing. Radu Voinea, primul președinte al ASTR, având tema generală: Provocări, oportunități și soluții în științele inginerești. În programul conferinței au fost înscrise peste 80 de lucrări și a existat un număr mare de participanți: membrii ASTR, membrii AGIR, inclusiv membrii ai Sucursalei AGIR Brașov, cadre didactice universitare, ingineri cu realizări deosebite din cercetare și producție. Profitând de acest prilej s-au purtat discuții și despre activitatea AGIR, de către Prof. dr. ing. Ionel Starețu cu dl. Președinte al AGIR, Prof. dr. ing. as. Eur Ing Mihai Mihăiță, președinte de onoare al ASTR și Prof. dr. ing. Gheorghe Manolea, vicepreședinte al AGIR și membru titular al ASTR. Discuțiile au fost utile în sensul impulsionării activității sucursalei și fac parte din schimbul permanent de opinii pentru creșterea importanței și vizibilității activității Sucursalei AGIR din Brașov. Pe ansamblu manifestarea s-a dovedit un bun prilej de a evidenția ultimile cercetări în multe domenii ale ingineriei și de a da un semnal semnificativ despre importanța inginerie în prezent și în viitor în societatea noastră.
Prof. dr. ing. Eur Ing Ionel Starețu,
Președinte al Sucursalei AGIR Brașov,
Membru corespondent al ASTR

2023-09-15TROFEUL AGIR PE 2022

Joi, 14.09.2023, Ziua Inginerului Român, în cadrul manifestării de decernare a Premiilor AGIR pe 2022, Trofeul AGIR, la Secțiunea Realizări Inginerești Deosebite puse in practică, a fost decernat Universității Transilvania din Brașov pentru:
Aplicație software bazată pe inteligență artificială pentru predicția rezervei fracționare de flux coronarian din tomografia cu coerență optică
Autori: Lucian Mihai Itu, Cosmin-Andrei Hatfaludi, Irina-Andra Tache, Costin Florian Ciușdel, Andrei Puiu, Diana Stoian.
Detalii privind aceasta realizare sunt prezentate in continuare, conform prezentării propuse de autori.
1. Introducere
Boala cardiovasculară (BCV) este cauza numărul unu de deces la nivel mondial, iar boala coronariană (CAD) este cea mai răspândită BCV, reprezentând 42% dintre aceste decese. În timp ce angiografia coronariană cu raze X (XA) reprezintă standardul în imagistica CAD, tomografia cu coerență optică (OCT) este utilizată în numeroase scenarii împreună cu XA.
Având în vedere limitările evaluării anatomice a CAD, Fractional Flow Reserve (FFR) a fost introdus ca indice funcțional. Mai multe studii clinice au demonstrat superioritatea luării deciziilor ghidate de FFR, care reprezintă standardul de diagnosticare actual. Cu toate acestea, deși oferă avantaje evidente, studiile indică faptul că utilizarea FFR este încă relativ scăzută din cauza necesității de a administra medicamente care induc hiperemia, a costurilor suplimentare și a duratei extinse și a naturii invazive a procedurii.

2. Metoda
În cele ce urmează, descriem o aplicație software bazată pe inteligență artificială pentru prezicerea FFR măsurată invaziv din raza lumenului coronar care este extras de-a lungul liniei centrale a arterei coronare de interes. Punctul de plecare este reprezentat de imagini OCT. Abordarea noastră contrastează cu abordările anterioare bazate pe ML pentru predicția FFR, deoarece folosim ca intrare date anatomice brute, de ordin redus, în loc de caracteristici realizate manual. Al doilea aspect important al studiului este că ne concentrăm pe leziunile intermediare, pentru care evaluarea anatomică vizuală a CAD pe baza XA nu permite o decizie clinică clară. Ca rezultat, setul de date conține multe leziuni având o valoare FFR care este aproape de pragul de 0,8, ceea ce face ca sarcina de predicție să fie mai dificilă.
Datele OCT au fost exportate de la stația de lucru OCT disponibilă la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca. S-a implementat un flux de lucru de preprocesare a datelor pornind de la imaginile OCT exportate cu conturul lumenului detectat automat. În primul rând, contururile sunt extrase automat prin procesarea canalului verde după cum urmează: un prag reprezentând 90% din valoarea intensității maxime este utilizat pentru a crea o imagine binară, iar toate contururile sunt extrase. Se reține apoi conturul care înconjoară centrul imaginii: dacă există mai multe astfel de contururi, se alege cel cu cea mai mare zonă. În continuare, se colectează informații manuale furnizate de expertul clinic: (i) selectarea porțiunii de început proximă și a distanței de capăt, care definesc regiunea de interes a arterei coronare; (ii) respingerea / corectarea contururilor eronate în intervalul de slice-uri selectat. Apoi, datele sunt preprocesate: se calculează zona interioară a fiecărui contur de lumen nerespins din intervalul de slice-uri selectat și se determină raza efectivă. Razele sunt apoi aranjate într-o secvență 1D, începând cu slice-ul proxim al intervalului de slice-uri selectat. Deoarece slice-urile OCT sunt echidistante, doar valorile razei sunt utilizate ca date de intrare. Pentru procesarea ulterioară folosind rețele neuronale profunde, secvența de rază 1D este completată la o dimensiune de 376 (lungimea maximă a unei secvențe OCT) și se realizează normalizarea folosind scorul z. Secvența 1D a valorilor razei normalizate este utilizată ca intrare pentru rețeaua neuronală profundă care prezice FFR.

3. Rezultate
S-au considerat mai multe arhitecturi de rețea neuronală (DNN). Performanța acestora a fost evaluată sub diferite formulări: regresie, clasificare-standard și few shot learning (FSL) pe un set de date care conține 102 leziuni intermediare de la 80 de pacienți. Abordarea FSL care se bazează pe o rețea neuronală convoluțională conduce la rezultate mai bune în comparație cu clasificarea standard: acuratețea, sensibilitatea și specificitatea pe leziune au fost de 77,5%, 72,9% și, respectiv, 81,5%.
Pentru comparație, MLD (diametrul lumen minim) are o precizie de 67,6%, o sensibilitate de 64,8% și o specificitate de 70,8%. %DS (stenoza cu diametru procentual) are o precizie de 63,7%, o sensibilitate de 63,0% și o specificitate de 64,6%.

4. Concluzii
Principalele constatări referitoare la aplicația software dezvoltată pot fi rezumate după cum urmează: (1) Predicția FFR bazată pe inteligență artificială - învățare profundă (DL) din date anatomice brute de ordin redus este fezabilă în leziunile arterelor coronare intermediare; (2) Predicția FFR oferă performanțe net superioare de diagnostic în comparație cu abordările inițiale care se bazează pe diametrul minim al lumenului și stenoza cu diametrul procentual; și (3) performanța de predicție FFR crește cvasi-liniar odată cu dimensiunea setului de date, indicând faptul că un set de date de antrenare mai mare va conduce la performanțe superioare de diagnosticare.
Felicitări pentru obținerea acestui trofeu și succes mai departe.
Prof. dr. ing. Eur Ing. Ionel Staretu,
Sucursala AGIR Brașov,
Presedinte

2023-09-15DIPLOMA AGIR PE 2022

Joi, 14.09.2023, Ziua Inginerului Român, în cadrul manifestării de decernare a Premiilor AGIR pe 2022, la Secțiunea Cărți publicate in 2022, Diploma AGIR a fost acordata lucrarii:Dinamica viorii,
publicată la Ed. Universității Transilvania din Brașov, având ca autori pe: Mariana Domnica STANCIU (coord.), Mircea MIHĂLCICĂ (coord.) Mihaela CÂMPEAN, Camelia CERBU, Nicolae Constantin CREȚU, Florin DINULICA, Vasile Ghiorghe GLIGA, Alina Maria NAUNCEF, Silviu Marian NĂSTAC, Ioan Călin ROȘCA, Adriana SAVIN.
Complexitatea și noutatea cărții Dinamica viorii constau în abordarea sinergică și interdisciplinară a factorilor care influențează calitatea acustică a viorilor, demonstrând în același timp că, în cadrul unei structuri cunoscute din punct de vedere geometric, precum vioara, noi modele cu calități acustice și estetice asemănătoare viorilor istorice pot fi obținute prin combinarea armonioasă a proprietăților lemnului, grosimii plăcilor, calității prelucrării lemnului și implicit a experienței violonistului. Investigațiile științifice s-au bazat pe metode moderne și transdisciplinare de analiză, pornind de la evaluarea caracteristicilor structurale, elastice și tehnologice specifice, determinarea parametrilor modali și acustici ai viorilor românești și istorice, în corelație cu caracteristicile lor structurale și tehnologice specifice, evaluarea și validarea calității acustice a viorilor demosntrative pe baza audițiilor muzicale transmise respondenților (muzicieni) prin chestionarele de impresii artistice.
Trebuie menționat că această carte este o incursiune interdiscipliniră în construcția, dinamica, acustica și psiho-acustica viorilor actuale în comparație cu viorile istorice/de patrimoniu, cercetările prezentate în această lucrare fiind rezultatul proiectului de cercetare interdisciplinar ”Modele inovative de viori comparabile acustic și estetic cu viorile de patrimoniu – MINOVIS”, cod PN-III-P2-2.1-PED-2019-2148, contract nr. 568PED/2020, coordonat de conf. univ. dr. ing. Stanciu Mariana Domnica, membră a Sucursalei AGIR Brașov.
Mai trebuie remarcat ca la realizarea acestei cărți a participat un colectiv multidisciplinar de specialiști în domeniile care concură la atingerea performanțelor acestui instrument muzical, ceea ce garantează calitatea rezultatelor prezentate, obținute prin cele mai noi și performante metode de cercetare considerate adecvate în acest caz, cum ar fi MEF și studiul vibrațiilor, în carte fiind prezentate o multitudine de rezultate experimentale obținute în urma testărilor efectuate, ceea ce îi ridică substanțial calitatea și utilitatea pentru analiza și interpretarea unor situații comparabile.
Felicitări autorilor și succes în continuare în cercetările din acest domeniu.
Prof. dr. ing. Eur Ing Ionel Starețu,
Sucursala AGIR Brașov,
Președinte

2023-07-28COLOCVIUL AGIR BRAȘOV 2023

Miercuri, 26 iulie 2023, s-a desfășurat on line, pe platforma e-learning a Universității Transilvania din Brașov, a XXVIII-a ediție a Colocviului Creativitate-Inventică-Robotică, având ca organizatori: AGIR Sucursala Brașov, ASTR-Filiala Brașov, CRIFȘT-Academia Română Filiala Brașov și SRR Filiala Brașov. Tematica acestui colocviu ca și în anii trecuți presupune prezentarea de comunicări în cadrul următoarelor secțiuni: I. Creativitate–Inovare–Produse noi–Restructurare industrială, II. Inventică–Proprietate intelectuală şi industrială, III. Robotică–Retehnologizare și IV.Aeronautică – Trecut, Prezent, Viitor. La această ediție au fost inscrise 22 de comunicări susținute de cadre didactice de la facultățile tehnice sau ingineri de la Universitatea Transilvania din Brașov, dar și de ingineri din alte centre, respectiv, București. Au participat on line peste 20 de persoane. Dintre comunicarile prezentate se remarcă: Microrobotica și Nanorobotica, actualități și perspective, autor prof. dr.ing. Ionel Starețu, cu trimitere și la roboții dotați cu inteligență artificială; Istoria ingineriei ca disciplină complementară ȋn Planul de ȋnvăţămȃnt pentru studiile universitare de licenţă în domeniul Stiinţe inginereşti, autor prof. dr. ing Elena Helerea, foarte importantă în contextul introducerii anul acesta, la inițiativa AGIR, in lista disciplinelor complementare ARACIS a Istoriei inginerie; setul de lucrări referitoare la studiile lemnului de rezonanță și utilizarea lui la fabricarea viorilor(autor principal prof. dr. ing. Mariana Domnica Stanciu); lucrarea referitoare la Învățământul superior de design la Brașov – în spiritual tradiției și inovării, autor șef lucr. dr. ing. Viorel Șisman; ARHITECTURA ȘI UMANISMUL TEHNOLOGIC: O perspectivă istorică, filosofică și critică, autor Șef lucrări dr. arh. Simina Anamaria LÖRINCZ; Despre riscurile inovării sau ale neinovării in energetica nucleară românească, autor Dr. Ing. Dan Șerbănescu, București; Stimularea creativității prin educație cu mentalitate deschisă, autor . Ing. Crinela Pîslaru; și nu în ultimul rând Considerații privind inserția persoanelor cu dizabilități și având o pregătire inginerească superioară, în unități protejate autorizate din România în anul 2022, autor dr. ing. Adrian Petru, care atrage atenția asupra problemelor persoanelor cu dizabilități și studii superioare de inginerie și inserția lor în piața muncii. Lucrările prezentate după cum rezultă de tematicele de mai sus au abordat o gama variată de probleme de inginerie de mare actualitate și de real interes. Prezentările au fost concise dar sugestive fiind derulate între orele 14.00 și 19.00, fiind și comentarii și discuții referitoare la cele prezentate. Desfășuarea acestei manifestări dovedește interesul constat pentru inginerie în zona Brașov și nu numai și o persepctivă bună pentru următoarea ediție a acestui Colocviu, cea din 2024, ediție la care sunt invitați încă de acum toți cei interesați de tematica propusă.

Prof. dr. ing. Eur Ing Ionel Starețu,
Președinte al Sucursalei AGIR Brașov,
Membru corespondent al ASTR

2023-06-16Companii de top din zona Brașov: SC Mapason Prod SLR

În urma unei vizite recente la Compania SC Mapason Prod SRL, din Brașov, pentru a amplifica nivelul de implicare în activitățile Sucursalei AGIR Brașov, compania fiind un partener vechi și de bază al acesteia, printr-o discuție cu Dl. ing. Gheorghe Machidon, Director general al companiei, membru activ AGIR, am constatat o situație deosebit de propice pentru atingerea excelenței în inginerie, ceea ce rezultă și din cele consemnate în continuare. Compania Mapason Prod este o companie cu capital integral românesc cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul confecțiilor metalice, ceea ce a condus-o la o poziție importantă pe piața națională.
Domeniul principal de activitate îl constituie execuția de confecții metalice sudate, ornamentale și industriale și producția de piese uzinate din oțel și oțel inoxidabil.
Compania dispune în prezent de 4 hale de producție, cu o suprafață totala de 2000 m2, în care lucrează peste 70 de angajați.
Mapason Prod oferă soluții complete pentru: proiectare, achiziții de materiale, execuție, montaj sau livrare în funcție de produsele realizate.
Compania este certificată în Sistemul de management al calității(ISO 9001:2015) și Sistemul de management de mediu(ISO 140001:2015).
Compania oferă: Confecții metalice ornamentale(realizate din oțel, aluminiu, alamă, cupru: Balustrade și mâini curente Scări, Copertine...);Confecții metalice industriale(realizate din oțel, aluminiu, alamă, cupru: pentru industria constructoare de masini...);Produse de design industrial(produse la cererea clientului, începând de la o simplă schiță sau idee...);Mobilier pentru HoReCa(realizează mobilier horeca industrial într-o gamă variată...).
Serviciile oferite în domeniul confecțiilor metalice se bazează pe tehnologii moderne: de debitare laser, îndoire, sudură, debitare clasică, uzinare, roluire, gravură, bordurare, vopsire etc.
Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de producţie sau pentru susţinerea acestuia, compania dispune de cele mai performante mașini și utilaje folosite pentru o gamă variată de proiecte, unele de importanță deosebite cum sunt cele realizate pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni și recentul inaugurat Aeroport Internațional Brașov.
Este racordată la cele mai moderne tehnologii din domeniu, inclusiv cele care folosesc lasere de înaltă performanță, ca si echipamentul de acest fel achiziționat de curând.
Pentru alte detalii consultați site-ul companiei: https://mapason.ro/.

Prof. dr. ing. Eur Ing Ionel Starețu,
Președinte-Sucursala AGIR Brașov,
Membru corespondent-Academia de Științe Tehnice din România

2023-06-15Inaugurare Aeroportul Internațional Brașov

Semnalăm cu satisfacție că astăzi, 15 iunie 2023, a fost inaugurat Aeroportul Internațional Brașov. Printre cei care s-au preocupat încă din anii 1990 de argumentarea înfiintării unui aeroport la Brașov a fost și ing. Traian Tomescu(1947-2019), fost președinte al Sucursalei AGIR Brașov, între anii 1995-2019, și fost director general în cadrul IAR Ghimbav-Brașov, persoană din puținele la nivel național autorizată să propună argumentat astfel de structuri. Ca exemplificare redăm un fragment din studiul: “AEROPORTUL BRAŞOV, OBIECTIV ÎN PROGRAMUL DE POLITICI MACROECONOMICE ÎN AMENAJAREA TERITORIALĂ ŞI URBANISM Estimări ale efectelor realizării Aeroportului Braşov asupra dezvoltării economice, a mobilităţii sociale şi a calităţii vieţii în judeţul Braşov”, publicat de ing. Traian Tomescu în Buletinul AGIR nr. 4 din 2009:
“Dintre argumentele care susţin intenţia înfiinţării unui aeroport în judeţul Braşov se pot menţiona şi următoarele: – ponderea transportului aerian în cadrul transporturilor la nivel mondial care este de cca. 10% şi este în creştere cu 3-12% pe an, concomitent cu dezvoltarea generală a transporturilor pe fondul globalizării şi mondializării; – existenţa în 1980 în lume a 32.865 terenuri de zbor din care 15.476 pentru transport public şi a 1040 aeroporturi cu 1674 piste din care 652 aeroporturi internaţionale traficul aerian fiind în continuă creştere; – existenţa în România a 15 aerporturi din care 6 aeroporturi internaţionale, în majoritate în oraşe cu număr mai mic de locuitori decât Braşov; – existenţa anterioară a Aeroportului Braşov care demonstrează faptul că eventualele argumente privind obstacolarea sau nerentabilitatea unui aeroport în această zonă nu reprezintă argumente obiective cu fundamentare tehnică sau economică; – necesitatea de a valorifica şi dezvolta importantul potenţialul industrial şi turistic al zonei Braşov-Valea Prahovei-Covasna-Harghita şi zonele alăturate situate în centrul ţării pentru a contribui la dezvoltarea economică şi îmbunătăţirea nivelului de viaţă în România care sunt criterii importante în procesul integrăriia României în Uniunea Europeană; – România are un potenţial turistic important care nu este încă valorificat în suficientă măsură şi datorită faptului că infrastructura terestră şi aeriană nu a fost suficient dezvoltată fiind încă rămasă în urmă faţă de nivelul ţărilor din Europa şi vor fi necesare măsuri care să conducă la dinminuarea decalajului; – dintre aceste măsuri o importanţă deosebită o are dezvoltarea reţelei de trafic aerian cu preponderență în apropierea zonelor cu potenţialul turistic cel mai ridicat aşa cum este zona Valea Prahovei-Braşov; – existenţa unui aeroport în judeţul Braşov va face posibil accesul în zona turistică Valea Prahovei-Braşov pe calea aeriană prin aeroportul Braşov cu utilizare pentru o rază de maxim 50 km. a unor mijloace auto care ar putea fi chiar şi închiriate de la cele doua centre EUROPCAR existente în Braşov şi în Sinaia prezentate şi în Ghidul Turistic al României şi schema alăturată”.
Mai menționăm că în lunga perioadă care a trecut de la afirmarea primelor intenții de înființare a unui aeroport la Brașov, în acest demers au fost implicați mai mulți membri ai Sucursalei AGIR Brașov, dintre care amintim pe: Ing. Dipl. Neculai Banea(fost Director General al IAR Ghimbav), Generalul maior (R) ing. Ion Georgescu(fost Director General ICA Brașov), General locotenet cosmonaut(R) Dr. Ing. Dumitru Prunariu, Dr. Ing. Aristotel Căncescu(fost președinte al Consiliului Județean Brașov), Ing. Bogdan Spineanu(fost șef de secție în ICA Brașov), Dr. Ing. Dorin Roșu(fost șef de secție în ICA Brașov), Ing. Horia Cârstea(IAR Brașov), etc.
Toate argumentele de mai sus sunt valabile și în prezent și suntem siguri că vor duce la un impact pozitiv semnificativ pe măsură ce Aeroportul Internațional Brașov se va impune ca un factor important în dezvoltarea zonei în care este amplasat.
Evident că vom urmări cu atenție evoluțiile legate de Aeroportul Internațional Brașov și vom semnala cele mai importante aspecte.
Prof. univ. dr. ing. Eur Ing Ionel Starețu,
Sucursala AGIR Brașov,
Președinte

2023-06-13Colocviul AGIR Creativitate-Inventică-Robotică ediția 2023

Stimate Colege si Stimati Colegi,
Avem placerea sa invitam, pe toti cei interesati, sa participe la editia din 2023 a Colocviului CREATIVITATE-INVENTICA-ROBOTICA, conform anuntului atasat, organizat de Sucursala AGIR Brasov, in colaborare cu Filiala ASTR Brasov, Filiala SRR Brasov si Divizia de Logica, Metodologie si Filosofie a Stiintei si Filiala Brasov ale CRIFST Academia Romana. Colocviul va avea loc si in acest an on line , Miercuri, 26 iulie 2023, de la ora 14.00(detalii privind conexiunea on line se vor transmite ulterior, inclusiv prin Programul Colocviului care va fi transmis participantilor, conform Anuntului atasat ).
Toti cei interesati de tematica colocviului sunt invitati sa transmita tema comunicarii si autorii conform anuntului.

Mentionam ca lucrarile selectate din cele prezentate la editia din 2022, sunt publicate in numarul 1 al Buletinului AGIR, pe 2023, buletin postat pe site-ul AGIR, revista recunoscuta CNCSIS, de tip B+ si indexata BDI.

Va asteptam mesajele de confirmare a participarii si va uram numai bine!
Sa ne reintalnim cu bine on line!
Prof. univ. dr. ing. Ionel Staretu,
Presedinte al Sucursalei AGIR Brasov

2023-04-04Participare AGIR la INTEK 2023

În perioada 4-7 aprilie 2023, la Brașov în locația Lux Divina, a avut loc Expoziția INTEK 2023, ediția I, organizată de Tehnic Media Grup. Ca și în anii trecuți în cadrul expozițiilor DEMO METAL a avut amenajat un stand și Asociația Generală a Inginerilor din Rămânia-AGIR-ul. Anul acesta expoziția INTEK-FORWARD THINKING s-a desfășurat sub deviza THE INDUSTRIAL TRANSFORMATION TREDE SHOW. Manifestarea s-a derulat sub imperativele următoare : Descoperiți viitorul transformării industriale la INTEK, principalul târg pentru producție inteligentă, tehnologii industrie 4.0 și durabilitate. Alăturați-vă nouă și conectați-vă cu cei mai buni furnizori de tehnologie din lume, auziți de la vorbitori de vârf și aflați despre cele mai recente tendințe în inovația industrială. La INTEK, veți dobândi cunoștințele și instrumentele de care aveți nevoie pentru a rămâne în fruntea industriei dvs. și pentru a vă conduce afacerea înainte. La această ediție au participat peste 40 de companii, mari branduri internaționale și importante companii locale. Referitor la participarea AGIR-ului la această expoziție, putem menționa că s-a amenajat standul astfel încât să se prezinte sugestiv activitaea AGIR, tradiția AGIR și principalele obiective și facilități ale AGIR pentru sprijinirea inginerilor și activităților inginerești. S-a distribuit vizitatorilor pliantul de prezentare a AGIR, și mai multe numere din bilunarul Univers Ingineresc. Standul s-a bucurat de atenție și mai mulți vizitatori și-au manifestat interesul de a deveni membrii ai AGIR, iar mai multe companii a rămas să analizeze oportunitatea de a deveni membri susținători ai AGIR.Expoziția în ansamblu a acoperit o arie importantă a ingineriei industriale cu specific de automatizări, mecatronică și robotică de înaltă performanță, s-a bucurat de un real interes și a creat premisele unei noi ediții de succes anul viitor. Mai multe informații despre această expoziție puteți găsi la adresa www.intek.ro.

Prof. Univ. Dr. Ing. Eur Ing Ionel Starețu,
Sucursala AGIR Brașov,
Președinte

2023-01-29PREHENSOR MECANIC CU BACURI AUTOADAPTIV

Un colectiv de la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de Produs, Mecatronică și Mediu, a proiectat, optimizat, realizat și testat un prehensor inovativ adaptiv cu bacuri, pentamobil format din cinci module de prehensare acționate independent. Schema structurală a unui modul prehensor se bazează pe un mecanism policontur, care cuprinde un contur paralelogram ghidat pentru a se obține o mișcare de translație paralelă cu ea însăși a elementelor portbacuri și deci a bacurilor. După obținerea variantei 3D a modulului prehensor s-a făcut simularea funcțională și analiza în ADAMS a acestuia. S-a utilizat un sistem senzorial la nivelul bacurilor. S-a realizat simularea funcțională a prehensorului adaptiv pentru prehensarea mai multor tipuri de piese. Prototipul realizat și testat este arătat în figura alăturată. Urmează testarea prototipului montat pe un robot și implementarea într-o linie robotizată pentru prehensiunea și manipularea unei serii de piese de forme și dimensiuni variate din structura unor ansamble din industria auto.
Mai multe detalii despre această realizare se găsesc în lucrarea: Innovative self-adaptive gripper design, functional simulation, and testing prototype, publicată în International Journal of Advanced Robotic Systems, din 21 August 2022 (Revistă ISI cu Factor de Impact 1,714), având ca autori pe: Drd. ing. Cezar FRÎNCU(Universitatea Transilvania din Brașov), Prof. dr. ing. Ioan STROE(Universitatea Transilvania din Brașov) și Prof. dr. ing. Eur Ing Ionel STAREȚU(Universitatea Transilvania din Brașov, Academia de Ștințe Tehnice din România).

2023-01-27Prototip Echipament de sterilizare/dezinfecție obiecte infectate cu COVID 19

Activitatea abordează o problemă încă de maximă importanță și anume a sterilizării/dezinfecției unor obiecte infectate cu virusul SARS CoV 2(COVID 19), folosind o soluție tehnică originală și anume utilizarea panourilor radiante cu raze infraroșii. S-a realizat concepția de principiu, apoi prototipul tehnic și s-au efectuat experimente pentru stabilirea caracteristicilor de funcționare și utilizare a echipamentului. Echipamentul folosește componente performante și are posibilitate de programare conform mai multor situatii de funcționare, fiind dotat cu o unitate electronică de comandă.
Se dă alăturat un exemplu de utilizare a acestui echipament pentru sterilizarea mănușilor sanitare de protecție.

Date suplimentare referitoare la acest echipament se găsesec în lucrarea: METODĂ ȘI PROTOTIP PENTRU STERILIZAREA ȘI DEZINFECȚIA UNOR OBIECTE CONTAMINATE CU COVID 19, având ca autori pe: Prof. dr. ing. Ionel STAREȚU(Universitatea Transilvania din Brașov și Academia de Științe Tehnice din România, București) și Ing. Ion VOICU(Director ECSA SRL, Brașov), lucrare publicată în Buletinul AGIR nr. 2 din 2022.

2020-09-18PREMIUL AGIR PE 2019 -ACORDAT FIRMEI SC COMPOZITE SRL DIN BRASOV-DIRECTOR GENERAL DR. ING. DORIN ROSU, VICEPRESEDINTE AL SUCURSALEI AGIR DIN BRASOV

PREMIUL AGIR PE 2019 ACORDAT FIRMEI SC COMPOZITE SRL DIN BRASOV-
DIRECTOR GENERAL DR. ING. DORIN ROSU,
VICEPRESEDINTE AL SUCURSALEI AGIR DIN BRASOV

2020-05-06Soluția de dezinfectare pentru COVID 19

Firma ECSA SRL din Brașov, reprezentată de Ing. Ion Voicu și Sucursala AGIR Brașov, reprezentată de Prof. univ. dr. ing. Ionel Starețu, au conceput, experimentat și testat o soluție de dezinfectare pentru COVID 19.

Soluția de dezinfectare pentru COVID 19 se bazează pe folosirea unei temperaturi în jur de 90 grade C, generată de panouri radiante cu infraroșu(tip IP65).
Prima variantă este destinată dezinfectării unor obiecte(mănuși, ochelari, viziere etc.) sau echipamente(halate, combinezoane etc.), variantă care este realizabilă în 3 tipodimensiuni.

Varianta a doua este de tip tunel pentru dezinfectarea persoanelor îmbrăcate obișnuit sau cu echipament de protecție(timp de expunere 2 minute).

Varianta 1 este realizată la nivel de laborator și testată.
Oricare din variantele descrise se poate realiza la comanda, prin plata unui avans de minim 30%, către ELECTRONICA CONSULTING SERVICE APLICATII ECSA SRL, persoană de contact și pentru eventuale detalii(preț, termene de livrare, capacitate de producție etc.): ing. Ion Voicu, director general, telefon : 0722592129.

Mai sus este dată o schiță pentru echipamentul de dezinfectare corespunzător variantei 2, destinată obiectelor.

2019-07-21In memoriam Inginerul Traian Tomescu

In memoriam Inginerul Traian Tomescu, un profesionist de marca, un coleg exemplar
Univers Ingineresc nr.: 14/2019
Data: 16-31 iulie 2019

Inginerul Traian Tomescu a trecut recent în eternitate, după o viață îndelungată dedicată cu pasiune ingineriei în general, și ingineriei aviației, în special, fiind implicat în activitățile AGIR până în ultimele clipe ale existenţei sale. Reperele biografice atestă pe deplin această apreciere. A absolvit Liceul Ion Neculce din București în anul 1965, fiind aeromodelist la clubul Grivița din București încă din 1960. De asemenea, a fost pilot sportiv de performanță la planorism (Aeroclubul Clinceni, 1966 - 1970).

Şi-a început activitatea de inginer mecanic în specialitatea aviaţie la ICA Brașov, în 1970. Aici a semnat bun pentru zbor la 1063 aeronave (planoare, avioane, elicoptere). La Întreprinderea de Construcții Aeronautice - ICA Brașov (1970 - 1989) și, apoi, la SC IAR SA Braşov (1990 - 2011) a parcurs toate treptele afirmării profesionale, remarcându-se prin calităţi deosebite în promovarea progresului tehnico-ştiinţific şi în management. În acest sens, este de menţionat că, în perioada 2005 - 2006, a fost inginer principal la Serviciul Comercial la IAR Brașov, iar în intervalul aprilie 2007 - iunie 2011 a îndeplinit funcţia de director general.

A participat la realizarea tuturor programelor importante derulate la ICA și SC IAR SA Braşov. În acest sens, este de reamintit că, în calitate de coordonator al etapei a III-a de dezvoltare a ICA Brașov în perioada 1984 - 1988, în colaborare cu IPCM - Bucureşti, a avut un rol important la fabricarea elicopterelor cu rotoare coaxiale Ka 126, proiect care a permis dublarea capacităţilor de producție. În 1991, a elaborat tema-program pentru Aeroportul Brașov şi a conlucrat la realizarea studiilor pentru acest obiectiv de o deosebită importanţă nu numai pentru zona Braşovului, ci pentru întreaga ţară. De asemenea, a participat la realizarea altor studii şi proiecte, între care cele care au vizat Ambulanța Aeriană din ţara noastră şi înfiinţarea a două heliporturi în zone montane, la Mălăiești și Sâmbăta de Sus.

Inginerul Traian Tomescu s-a remarcat printr-o bogată activitate civică. A fost membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România din anul 1990, iar din 1995, până la decesul său, a fost preşedintele Sucursalei Braşov a AGIR şi membru în Biroul Executiv al Consiliului Director al Asociaţiei. În acelaşi timp, a fost membru al Societății Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți din AGIR.

A publicat numeroase articole în Univers ingineresc și în Buletinul AGIR.

A fost vicepreședinte al Asociației Aviatorilor Brașoveni, precum şi membru al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii din Academia Română. Este coautor al monografiei 70 de ani IAR Braşov, al volumului Aripi Brașovene și autor al lucrării 30 ani de la constituirea Asociației Aviatorilor Brașoveni.

În clipele despărţirii de eminentul profesionist şi de dragul nostru coleg, ne exprimăm profundul regret, suntem alături de familia îndoliată, şi, în același timp, avem convingerea că activitatea ing. Traian Tomescu va rămâne permanent vie în memoria tuturor celor care l-au cunoscut și i-au apreciat activitatea remarcabilă profesională şi civică.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Prof. univ. dr. ing. EurIng Ionel Staretu, Vicepresedinte al Sucursalei AGIR Brasov
Prima pagina ziar nr. 14/2019

Articol integral:
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-14-2019/in-memoriam-inginerul-traian-tomescu-un-profesionist-de-marca-un-coleg-exemplar_6494.html

2016-12-31Anunt cotizatie 2017

Important - Plata cotizatiei membru AGIRConform statutului, persoanele care nu au achitat cotizatia timp de 2 ani consecutivi isi pierd calitatea de membru AGIR.Cotizatia de membru AGIR pentru anul urmator 2017, trebuie achitata pana la 31 decembrie a.c.

– 25 lei inscrierea (include si legitimatie noua);

– 40 lei cotizatia anuala (studentii nu platesc cotizatie, dar daca doresc sa primeasca ziarul bilunar „Univers ingineresc“ trebuie sa achite cotizatia);

– 20 lei cotizatia pensionari;

- Noul tip de legitimatie 10 lei; (in cazul in care aveti deja legitimatie tip card, nu mai este necesar sa schimbati legitimatia)

Membrii AGIR cu domiciliul in strainatate:

– 12 euro taxa de inscriere;

– 25 euro cotizatia anuala.

Membri colectivi: inscrierea 200 si cotizatia anuala 400 lei

Membri sustinatori minim 1.000. lei.Plata taxelor se poate efectua:

1.CONT LEI: RO35 BTRL 0410 1205 W359 08XX , , Banca Transilvania, Ag. Piata Amzei,

2. Cont AGIR Euro: RO54 RZBR 0000 0600 0471 1875 Raiffeisen Bank, Piata Amzei

3.Sediu AGIR,

CUI: 3162244,

La plata prin banca se specifica numele si numarul legitimatiei daca acesta se cunoaste.

0000-00-00Participare la competiții de aeromodele - Brașov și alte locații din țară și din Europa


Participare la competiții aeromodele și în juriul FAI a ing.dipl.Traian Tomescu.

Responsabili: ing.dipl.Traian Tomescu
Colaboratori: Colaborare cu FRMd și CS Atlantis-AS Aripile